Aktuella notiser för Orraholmen
Ni som är intresserade av våra olika verksamheter på Orraholmen, är givetvis alltid välkommna att besöka oss.
Gå in på föreningarnas länkar för mer info om det som kan vara av intresse.
Bron över frånflödet från fågeldammen är fixad. Nu kan man färdas med bil mellan Orraholmen och Stenunga. Terränggående bil är dock att föredra, speciellt efter ymnig nederbörd.
Vägen till Orraholmen via Kärnekulla börjar bli ojämn på sina ställen. Se upp om du har en låg bil.
Genom en tragisk olyckshändelse 24/2 2011, har Gulahuset/vandrarhemmet brunnit ner till grunden.
Vi återkommer med info om vad som kommer att hända i framtiden.
11-09-16
Diskussioner angående återuppbyggnaden har kommit igång men tyvärr har våra folkvalda sett till att det är smolk i bägaren.
Här är en länk till Korpens hemsida som förklarar situationen. 

Nedanstående skickade jag till kommunens nya forum "Synpunkten". 11-09-16.
Jag redovisar även den efterföljande Email-växlingen.

"Det går otäcka rykten om vi har politiker som vill ta försäkringspengarna från den nedbrunna mangårdsbyggnaden på Orraholmen och använda dessa till andra projekt i kommunen.

Jag hoppas att detta är falskt alarm.

Herrljungas kommunledning får inte stjäla investerade pengar och frukten av ideellt arbete från sina föreningar. 
Det skulle vara stor skam att skövla ett underbart fritidsområde som är till för oss alla. "Gula huset" skall byggas upp på samma plats som det var förut och vi vill ha info under hela projekteringsproceduren.

Vi väntar på att huset byggs upp igen så fort som möjligt."

11-09-20
Hej Pelle,

Kommunstyrelsen behandlade frågan om Gula huset på Orraholmen den 12 september. 
Beslutet ser ut så här:
Fritids- och kulturutskottet får i uppdrag att med biträde av teknisk chef, kommunutvecklare/kulturchef och stadsarkitekt arbeta vidare med ärendet utifrån olika alternativ och perspektiv. 
Tid- och aktivtitetsplan ska presenteras vid kommunstyrelsens oktobersammanträde. 
Som utgångspunkt för utredningen ska gälla att den nya byggnaden får största möjliga nytta för kommunens fritidsliv.
En ytterligare utgångspunkt ska vara att de organisationer som lidit förluster på grund av branden får fullgoda ersättningslokaler.
När kommunstyrelsen träffas i oktober bör det alltså bli mera klart i vilka banor man funderar.
Ärenden av den här sorten ger upphov till politiska diskussioner, och syftet med dessa är ju att komma fram till en så bra lösning som möjligt.
Det kan tilläggas att ytterligare besked från försäkringsbolaget måste avvaktas innan något alls kan göras.

Med vänliga hälsningar,
Mats Bjurbom
Vik. kommunutvecklare

11-09-22
Hej Mats

Tack för ditt svar.
Det betyder följaktligen att vi i organisationerna på Orraholmen får tillbaka "Gula huset."
Att det kommer att uppföras på den ursprungliga platsen, där föreningarna/organisationerna, d.v.s. ”Herrljungakorpen”,  ”Herrljunga Radioklubb”,  ”Naturskyddsföreningen”,  ”Herrljunga Skid och Orienteringsklubb”,  ” Herrljunga Brukshundsklubb”,  alla kommunens övriga innevånare samt besökande turister från hela världen, har tillgång till det i sin rätta miljö.
Jag kan inte se något annat alternativ, då hänsyn skall tas till de utgångspunkter som du nämner.

Då ser vi fram emot att bygget båbörjas så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar
Pelle Johnsson

11-09-23 
Hej Pelle, 
Jag kan bara hänvisa till det beslut som fattades i kommunstyrelsen om frågan. 
Jag bifogar nu hela protokollet från ärendet som pdf, där även mitt förra svar till dig finns med.Behöver du hjälpt med att tolka det, så är det bäst att vända sig direkt till politikerna i kommunstyrelsen, så kan någon av dem förklara direkt för dig vad det innebär. 
Deras kontaktuppgifter finns på följande länk.

Med vänliga hälsningar, 
Mats Bjurbom
Vik. kommunutvecklare.

Kommunledningens hantering av försäkringspengarna för Gula huset redovisas utförligt på Korpens hemsida.